Rybářský řád

Rybářský řád:

1.) Při lovu mohou být používány nejvýše 2 udice na jednu osobu.

2.) Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno háček odstřihnout.V případě zjištění jakékoli poškození ulovené ryby je rybář povinen hlásit tuto skutečnost správci areálu, který rozhodne, zda rybu vrátit vodě či nikoli.

3.) Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání ryb je považována za ponechanou. Zaměňování je zakázáno.

4.) Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí. Toto platí i v celém areálu.

5.) Rozdělávání ohňů mimo určená místa je zakázáno.

6.) Každý návštěvník zodpovídá za své věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení.
7.) Zákaz koupání.

8.) Veškerá vozidla musí zůstat na vyhrazeném parkovišti.


9.) Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků.


10.) Z areálu bude vykázána osoba, která neuposlechne napomenutí správce, nebo poruší ustanovení tohoto řádu. Stejně tak bude vykázána osoba, která se bude chovat nepřístojným a rušivým způsobem. V případě neuposlechnutí výzvy k opuštění areálu smí správce rušitele vyvést, a to bez náhrady se zákazem lovu.


11.) Majitel nebo správce revíru, je oprávněn kontrolovat úlovky a zavazadla lovících, včetně prostorů vozidel zaparkovaných v areálu.